Anabilim Dalı Tanıtım

Farmasötik Kimya Anabilim Dalı, ilaç olarak kullanılan bileşiklerin, daha etken ve daha az zehirli hale gelmeleri ve yeni ilaçlar bulmak için araştıran bir anabilim dalıdır. Ayrıca yeni ilaçları, tesadüfi olmayıp yapı-aktivite ilişkisi üzerinden daha akılcı yaklaşımlarla sentezlemeye çalışır. Elde edilen bir ilacın spektral yöntemlerle yapılarının tayini, kimyasal yapılarıyla biyolojik etkileri arasındaki ilişkilerin incelenmesi, moleküler düzeyde etki mekanizmalarının aydınlatılması, ilaçların biyolojik sistemlerde uğradığı değişiklikleri anlayabilmek için in vitro ve in vivo çalışmalar yapılması da Farmasötik Kimyanın konuları arasındadır. Bir farmasötik kimyacı, ilaçların organik bileşikler olmaları nedeniyle bunların sentezlenmesi ve yapılarının aydınlatılması ve analizi için organik kimya bilgisine, ilaçların etki mekanizmalarını anlayabilmek, daha etken, yan etkisi ve toksisitesi minimuma indirilmiş yeni moleküller geliştirebilmek için de biyokimya, farmakoloji ve moleküler biyoloji bilgilerine gereksinim duymaktadır.
Resim